CV

 • Directeur Informatiebeleid en CIO, Ministerie van VWS

  2017

 • Kwartiermaker Directie Informatiebeleid en CIO, Ministerie van VWS

  2015

 • CIO, Ministerie van VWS

  2010

 • Regievoerder Grote Programma's, Ministerie van LNV

  2009

 • CIO, Dienst Landelijk Gebied

  2004

 • Senior beleidsadviseur en adviseur staatssecretaris, Ministere van BZK

  1995

 • Senior adviseur Informatievoorziening, RIVM

  1991

 • Psychologie, Universiteit Utrecht

  1987-1994

 • Bestuurlijke Informatica, Universiteit Twente

  1984-1988