Voor samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werkt een groot aantal organisaties samen in het Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Mensen met hun voeten in de praktijk dragen bij aan verbetering van standaarden, architectuur en informatievoorziening in het algemeen. Vooral in de langdurige zorg. Vandaag sprak ik af dat er ook een dergelijk platform komt voor bovensectorale informatievoorziening. Een plek waar we samen kunnen werken aan concrete voorstellen die in het Informatieberaad kunnen worden ingebracht. Die verbinding maakt me blij!

Het RIVM was vandaag gastheer van een geslaagde conferentie. Onderwerp was "leren met de praktijk", met "action learning" als methode. Waar ik normaal start met de grote lijn en daar de casuïstiek bijvoeg was ik verrast door de oplossingen die je krijgt als je eerst de concrete casus oordeelsvrij doorneemt. Nooit te oud om te leren dus!