Sabbatical

Op 1 februari 2024, hebben de DG Digitalisering en Overheidsorganisatie (Eva Heijblom) en ik samen besloten onze samenwerking niet voort te zetten. Het doel waar wij naar streefden was hetzelfde, maar onze stijlen verschilden. Na 35 jaar werken bij de overheid aan een waardengedreven digitale samenleving is het daarmee tijd voor reflectie en voor oriëntatie op een volgende stap.

De laatste jaren werkte ik bij het Ministerie van VWS aan digitalisering van de zorg en digitale ondersteuning van de bestrijding van de pandemie en daarna bij het ministerie van BZK aan een digitale samenleving die je kunt vertrouwen, waarin we niemand in de steek laten, waarin je zelf nog regie hebt op je digitale leven, waarin de overheid het goede voorbeeld geeft en waarin we Caribisch Nederland volwaardig meenemen. Met als resultaten bijvoorbeeld de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, apps als CoronaMelder en CornoCheck, de realisatie van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren, de overheidsbrede visie op generatieve AI, een stevige bijdrage aan het Europese en internationale debat en luchtfoto's van Caribisch Nederland als basis voor o.a. een register van adressen en gebouwen. En tot slot voor het eerst één brief over alle digitaliseringsbeleid.

Ik ben niet alleen trots op de resultaten, maar ook op de open manier waarop we ze bereikten. Bij de totstandkoming van apps als Coronamelder en CoronaCheck, van beleid (zie bijvoorbeeld de Github van het Algoritmekader en bij projecten zoals het Algoritmeregister. Ook van het AI-validatieproject bij het ministerie van BZK gaan we nog veel horen.

Zoveel bereiken in een paar jaar kon alleen omdat ik de eer had om samen te mogen werken met heel veel bevlogen mensen. Experts van binnen en buiten de overheid, in Nederland en ook daar buiten. Bij het ministerie van VWS, bij het ministerie van BZK zelf, bij de andere departementen, bij medeoverheden, in de wetenschap, in binnen- en buitenland. De laatste anderhalf jaar onder de bevlogen politieke leiding van Alexandra van Huffelen die waardengedreven digitaliseren (inter-) nationaal op de agenda heeft gezet. Dank jullie allemaal wel voor de samenwerking. We komen elkaar vast weer tegen.

Mijn speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van de Directie Digitale Samenleving van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar Marieke van Wallenburg die als DG de durf en het vertrouwen had om dit alles samen in gang te zetten, naar de collega’s in mijn MT (Désirée Geerts, Digna van Herwaarden, Suzie Kewal en Ingrid Zondervan) en naar Aart van der Vlist, Mark Vermeer en Lourens Visser voor de collegiale samenwerking. En dank voor alles Paulina Spoor!

Ik vind het erg jammer niet te kunnen afmaken waar we aan begonnen zijn. Wie mij kent weet dat ik niet geschikt ben om op de bank of op mijn handen te zitten. Reflectie vind ik vooral in gesprekken en in samen sparren over taaie vraagstukken. Daar is nu alle ruimte voor. Mijn LinkedIn postbus staat er voor open!